พัฒนา Chatbot สำหรับ Facebook โต้ตอบและแนะนำลูกค้าด้วยบอท


เข้าใช้บริการ

Sales Description

** Why you have to choose us?
  • บอทสามารถเรียนรู้คำที่ลูกค้าจะถามได้ ผ่าน ManyChat ได้

  • บอทสามารถตอบคำถามทั่วไปต่างๆ เช่นข้อมูลติดต่อ แผนที่ ฯลฯ และ ส่งรายละเอียด หรือรูปภาพสินค้า การตอบคำถามซ้ำๆ, และฟังก์ชันอื่นๆที่ลูกค้าต้องการ

***** ระยะเวลาขึ้นอยู่กับขอบเขตของระบบงาน โดยถ้าสนใจสามารถเข้ามาสอบถามพูดคุย ก่อนได้ครับ *****

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พัฒนา Chatbot สำหรับ Facebook โต้ตอบและแนะนำลูกค้าด้วยบอท
  1. บอกรายละเอียดหรือรูปแบบน้องบอทที่ต้องการ

  2. สอบถามรายละเอียดของแพ็กเกจอย่างระเอียดเพื่อทำความเข้าใจ

  3. ออกแบบและพัฒนาน้องบอท อัพเดทความคืบหน้า สัปดาห์ 1 ครั้ง

  4. ส่งมอบงานตามที่ตกลง

สนใจพัฒนา Chatbot สำหรับ Facebook