ให้บริการถ่ายทอดสด

ทั้งในและนอกสถานที่

ผ่านทางเฟซบุ๊กและยูทูป


☑️ กระตุ้นยอดขาย
☑️ ยอดขายเพิ่มหลายเท่าตัว
☑️ ระบบภาพแบบ Full HD
☑️ มีกราฟฟิคขึ้นไม่ว่าจะเป็นชื่อแบรนด์สินค้า โลโก้
สินค้า ข้อความตัวอักษร ฯลฯ
☑️ ลูกค้าสามารถดูจอมอนิเตอร์แบบ Real-time ได้ตอน
ไลฟ์ได้
☑️ สามารถออกอากาศพร้อมกันได้หลากหลายช่องทาง
เช่น Youtube Facebook Zoom ฯลฯ
☑️ ออกแบบการวางมุมกล้องให้ และการจัดไฟเพื่อให้
ท่าน หรือผลิตภัณฑ์ดูสวยงาม

ติดต่อเรา

บริการถ่ายทอดสด จาก ChatCha Studio ช่วยได้!

สายสัญญาณ ดีเยี่ยม

ทางเรามีตัวสาย hdmi video capture อยู่แล้ว
แต่ถ้าลูกค้าต้องการให้ใช้ของทางลูกค้า
สามารถแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้ทราบได้

ความเร็วอินเตอร์เน็ต

ผู้ใช้บริการจะต้องทำการเตรียมอินเตอร์เน็ตที่ไม่ควรแชร์กับใคร ให้กับผู้ให้บริการ โดยเน้นอัพโหลดอย่างน้อย 500 kbps ขึ้นไป หรือขอใช้บริการ 3G,4G กับเรา

การบันทึกไฟล์

ทางลูกค้าหรือผุ้ใช้บริการ จะได้รับไฟล์บันทึกไฟล์ทุกๆ ครั้งที่เสร็จงาน

ตัวอย่างผลงาน

บริการ ถ่ายทอดสด ในสถานที่

 1,000 .00 บาท

/ ชั่วโมง
  • อุปกรณ์สำหรับ ถ่ายทอดสด ที่เรามีให้
  • HDMI WIFI 2 ชุด รองรับระยะห่าง 100 เมตร 
  • DSLR CAMERA 2 กล้อง
  • คอมพิวเตอร์ OR โน๊ตบุ๊ค สำหรับถ่ายทอดสด

บริการ ถ่ายทอดสด นอกสถานที่

 2,000 .00 บาท

/ ชั่วโมง
  • อุปกรณ์สำหรับ ถ่ายทอดสด ที่เรามีให้
  • HDMI WIFI 2 ชุด รองรับระยะห่าง 100 เมตร 
  • DSLR CAMERA 2 กล้อง
  • คอมพิวเตอร์ OR โน๊ตบุ๊ค สำหรับถ่ายทอดสด

Thank You For Your Feedback

Our team will message you back as soon as possible.
In the meantime we invite you to visit our website.

ไม่ต้องลองผิดลองถูกให้เสียเวลา ปรึกษาเรา ฟรี