นักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketer)

กำแพงแสน, ประเทศไทย


รายละเอียดงานการทำการตลาดดิจิทัล จะทำงานในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดดิจิทัล วิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค  ออกแบบและตรวจสอบด้านการตลาด จัดหาช่องทางในการลงสื่อดิจิทัล ทำสัญญา ประสานงาน และดูแลการทำตลาดบนดิจิทัลทั้งหมด


- ประจำหน้างาน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม บริษัทแขนกลอุตสาหกรรม

- เงินเดือนตามตกลง และค่า Commission

- ประเมินจากความรู้ความสามารถเป็นหลัก วุฒิการศึกษาเป็นปัจจัยรอง

- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับปานกลาง และหลากหลาย

- ลักษณะงานประจำหน้างานกำแพงแสนเป็นหลัก

แบ่งปัน

Customer Relationship
Personal Evolution
Autonomy
Administrative Work
Technical Expertise