ทำงานร่วมกับเรา...

ร่วมงานกับเรา ความเมามันส์มีแน่นอน...

แบ่งปัน

นักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketer)

การทำการตลาดดิจิทัล จะทำงานในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดดิจิทัล วิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค ออกแบบและตรวจสอบด้านการตลาด จัดหาช่องทางในการลงสื่อดิจิทัล ทำสัญญา ประสานงาน และดูแลการทำตลาดบนดิจิทัลทั้งหมด - ประจำหน้างาน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม บริษัทแขนกลอุตสาหกรรม - เงินเดือนตามตกลง และค่า Commission - ประเมินจากความรู้ความสามารถเป็นหลัก วุฒิการศึกษาเป็นปัจจัยรอง - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับปานกลาง และหลากหลาย - ลักษณะงานประจำหน้างานกำแพงแสนเป็นหลัก

ต.ดอนข่อย กำแพงแสน, นครปฐม , ประเทศไทย
14/10/2021 16:39:11
About us

About us

เราคือ ทีมทำงานที่มีจุดมุ่งหมายที่มุ่งมั้นสู่ความเป็นเลิศ หากมีโอกาสที่เหมาะสม และเป้าหมายอันเดียวกัน......