Video Title สมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดนครปฐม
13 สิงหาคม, 2022 by
Video Title สมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดนครปฐม
ยศพนธ์ (เน)
| No comments yet


Video Title สมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดนครปฐม

Concept

    ต้องการให้สื่อถึงความร้อนแรงโดยการใช้ไฟ เพราะธรรมชาติไฟจะช่วยให้สื่อถึงความร้อนแรงได้อย่างดี จากนั้นใช้เป็นสิงโตเพื่อแสดงถึงความแข็งแกร่ง เมื่อนำทั้งสองมารวมกันทำให้ตัว Video สามารถสื่อออกมาได้ว่า เป็นความแข็งแกร่งที่ร้อนแรงพร้อมจะตะลุยฝ่าฟันทุกอุปสรรค

 
 


Video Title สมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดนครปฐม
ยศพนธ์ (เน) 13 สิงหาคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Sign in to leave a comment