งานตัดต่อรายการหมัดเด็ดทางธุรกิจ
น้องในกองถ่าย ChatCha Studio ตัดต่อ งานรายการYoutube ของช่องหมัดเด็ดทางธุรกิจ
7 กันยายน, 2022 by
งานตัดต่อรายการหมัดเด็ดทางธุรกิจ
ยศพนธ์ (เน)
| No comments yet


งานตัดต่อรายการ Punchline หมัดเด็ด ทางธุรกิจ

น้องในกองถ่าย ChatCha Studio ได้รับหน้าที่ลงมือตัดต่อรายการ Youtube ช่อง Punchline หมัดเด็ด ทางธุรกิจ โดยออกอากาศเทปแรก เพื่อให้เป็นที่รู้จัก รับชมวิดีโอส่วนหนึ่งของผลงานด้านล่างได้เลย....

 
 

งานตัดต่อรายการหมัดเด็ดทางธุรกิจ
ยศพนธ์ (เน) 7 กันยายน, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Sign in to leave a comment