DivaDi Clinic เลเซอร์ PicoSure HIFU ฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ ฉีดผิว
ขอบคุณ DivaDi Clinic ที่ไว้วางใจ งานถ่ายภาพของเรา ChatCha Studio
20 กันยายน, 2022 by
DivaDi Clinic เลเซอร์ PicoSure HIFU ฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ ฉีดผิว
กรณ์ดนัย (เจมส์)
| No comments yet


งานนี้เป็นงานถ่ายภาพ Outdoor โดยยก Studio ไปถ่ายทำที่สระบุรี ในสำนักงานออฟฟิศของลูกค้า DivaDi Clinic เพื่อนำภาพไปใช้งานในส่วนของการทำกราฟฟิกโฆษณา และงานอื่นๆ

ภาพงานบางส่วนของลูกค้า

คุณหมอคนสวยแห่ง DivaDi Clinic

ทีมงานคุณภาพ DivaDi Clinic
สนใจเรื่องสวยๆ งามๆ ติดต่อ DivaDi Clinic ดีว่าดี คลินิก

Website http://www.DivaDiClinic.com
ติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook Page 

DivaDi Clinic เลเซอร์ PicoSure HIFU ฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ ฉีดผิว
กรณ์ดนัย (เจมส์) 20 กันยายน, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Sign in to leave a comment