Logo Design

Logo 4 Dream


Concept

ต้องการให้สื่อถึง 4 คนที่มาร่วมกลุ่มกัน Cover Dance พร้อมกับแต่ละคนที่มีความฝันต่างกันแต่ก็มีจุดมุ่งหมายที่จะนำพากลุ่มให้ก้าวไปในแดนแสงสี

Key visual design

เลข 4, ความฝัน, แสงสี, ทันสมัย

Design

หลังจากได้ค้นหาและรวบรวมข้อมูลก็ทำให้เกิดตัว Logo ออกมาโดยพยายามคงให้ 4 ในที่นี้แสดงถึงจำนวนคนและยังแสดงถึงความฝันที่ต่างกันและเสริมด้วย Dream เข้ามาเพื่อให้ผู้คนสามารถทำความเข้าใจได้ว่า 4 ในที่นี้คืออะไรและมีอะไรบ้าง สีที่ใช้พยายามคงความเป็นนีออนเพื่อให้สามารถเข้าใจว่าเป็นแสงและสีที่มักจะใช้กันในวงการเพลง เต้น และความบรรเทิง


Logo ONE


Concept

ต้องการ Logo ที่สามารถสื่อถึงความเป็นจังหวัดนครปฐมได้โดยรวมสถานที่ขึ้นชื่อภายในจังหวัดนครปฐม


Key visual design

แสดงถึงความเป็นหนึ่ง, สื่อถึงนครปฐม, ต้องมีสถานที่ขึ้นชื่อภายในจังหวัด


Design
ออกแบบโลโก้ออกมาด้วยพยายามเรียงให้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า ONE และแทนที่ตัวอักษรแต่ละส่วนด้วยสถานที่ขึ้นชื่อในนครปฐม
-โดยตัว O ใช้ลายไทยในวัดองค์พระปฐมเจดีย์หน้าพระพุทธรูปเพื่อแสดงถึงความอยู่คู่จังหวัดมานาน
-ตัว N ใช้เป็น วังสนามจันทร์ เพื่อแสดงถึงสถานที่ขึ้นชื่อและเป็นที่พักของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในสมัยก่อนอยู่คู่จังหวัดนครปฐมมา
-ตัว E ใช้เป็น วัดองค์พระปฐมเจดีย์ วัดคู่บุญคู่จังหวัดที่ถูกก่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยก่อนและได้รับชื่อว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด จนทำให้คนหลากหลายจังหวัดและที่ต่างก็จะนึกถึงองค์พระปฐมเจดีย์ก่อนเป็นอย่างแรกเมื่อพูดถึงนครปฐม

ตัวอย่างงานออกแบบ Logo อื่นๆ

งานออกแบบ Poster

ตัวอย่างงาน
งานออกแบบ Poster สัมมนาให้กับ "ทางบริษัท บลูแพลนโปร จำกัด" เรื่อง Update มาตรฐานการบัญชี เช่าซื้อ ผ่อนชำระ ลีสซิ่ง และสัญญาเช่าระยะยาวที่นักบัญชีพบบ่อย

Concept

ต้องการให้ตัว Poster สามารถสังเกตได้ง่ายๆ และมีการใช้โทนสีที่ไาม่ขัดกับตัวอักษรพร้อมยังมีการวางพื้นที่เพื่อให้สามารถวางภาพหรือรายละเอียดสำคัญได้อย่างไม่ต้องกลัวจะถูกงานกลืน


Key visual design

ดูสบายตา, ไม่มีดูรกเกินไป, มีพื้นที่ว่างเพื่อให้เกิดการพักสายตาและความรู้สึกว่าไม่แน่นเกินไป


Design
ออกแบบ Poster โดยการคุมโทนสีให้อยู่ในโทนเย็นเพื่อให้ตัวคนที่ดูรู้สึกถึงความสบาย หลังจากนั้นพยายามสร้างพื้นที่ว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกนอกจากดูสบายแล้วก็ดูไม่อึดอัดมากเกินไป ตัวอักษรพยายามใช้สีที่คุมโทนและตรงข้ามกับพื้นหลัง เพื่อให้สามารถอ่านได้ง่าย ตัวรูปภาพที่เพิ่มเข้ามาก็ก่อเกิดให้ความเข้าใจกับเรื่องที่สัมมนาว่าเกี่ยวกับอะไรบ้าง เป็นเช่นไร 

ตัวอย่างงานออกแบบ Poster อื่นๆ

ตัวอย่างงาน Ads

ตัวอย่างงาน Book สินค้า

Book สินค้า Madam Da


รายละเอียด

เป็นตัว Book ที่รวบรวมข้อมูลของสินค้าทั้งวิธีการใช้, รายละเอียด, ของสินค้า Madam Da

สนใจดูงานเพิ่มคลิ๊ก