Our Services

ถ่ายภาพนิ่ง

 ถ่ายภาพสินค้า ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ ถ่ายภาพเครื่องสำอาง ถ่ายพระเครื่อง ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ ถ่ายแบบ ถ่ายโปรไฟล์ ถ่ายโรงงาน อาคาร ราคาพิเศษ โดยช่างภาพคุณภาพ

ทำ Graphic

งานออกแบบกราฟฟิกดีไซน์ ถ่ายวีดีโอ ตัดต่อวีดีโอ งานพิมพ์ ออกแบบโลโก้ แบรนด์สินค้า Corporate Identity & Media Service

ถ่ายภาพเคลื่อนไหว

แนะนำธุรกิจ ร้านค้า โปรโมทออนไลน์ Presentaion สื่อการสอน Event ด้วยทีมงานคุณภาพ มืออาชีพ เพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับธุรกิจคุณ ด้วยสื่อวีดีโอ และภาพถ่าย ครบทุกความต้องการด้านสื่อ สื่อออนไลน์ vlog

รายการ Online 

จัดรายการ Online ทั้งในเพจและนอกเพจ Chatcha Studio โดยสามารถดูผลงานได้ที่เพจ 48 Channel 

Customer Reference

Studio Knowlegde

Studio Activity

    Studio Profile

      Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.